Escape game The Mailroom

Company: The Great Escape

Average Rating:

5.0 / 5

1 review

Contacts:

Westerlaan 51 8011CA Zwolle ()

0636396972

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Квест The Prison Cell

The Prison Cell

Rating: (1 review)

Description:

In de kelder van het oude postsorteercentrum van Zwolle bevindt zich het domein van hoofd postbode Jacobus Post. Hier kon hij zich in alle rust terug trekken. Wat hij hier deed weet niemand, want deze postbode hield niet van bezoek. Om deze reden creëerde hij een plek waar niemand ooit uit zou kunnen komen…

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.