Escape game The Experiment

Company: The Great Escape

Contacts:

Westerlaan 51 8011CA Zwolle ()

0636396972

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Квест The Lost Package

The Lost Package

Rating: (1 review)
Квест The Prison Cell

The Prison Cell

Rating: (1 review)

Description:

Ga de ultieme uitdaging aan in een van de beste escape rooms van Nederland. Een van je vrienden heeft zich opgegeven voor dit experiment en vraagt jou om mee te komen. In de wachtkamer lijkt het of alle zorgen voor niets waren, maar toch voelt het alsof er iets niet klopt…

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.