Escape game De Gilde der Wijzen

Company: Escape Room Gelderland

Average Rating:

5.0 / 5

1 review

Contacts:

De Houtakker 51 6681 CW Bemmel ()

06-28 76 80 02

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Квест De Nachttrein

De Nachttrein

Rating: (1 review)

Description:

Eens in de 7 jaar heeft de “Gilde der Wijzen” 10 testen geselecteerd. De Gilde bestaat uit de meest bekwame tovenaars, wetenschappers en alchemisten van het rijk.
Slechts indien je in staat bent om deze 10 testen binnen de tijd succesvol te volbrengen, heb je de mogelijkheid om toe te treden tot de “Gilde der Wijzen” en heb je toegang tot het uitwisselen van kennis en macht.

Hebben jullie voldoende kennis en vaardigheden om toe te mogen treden tot de “Gilde der Wijzen?”

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.