Escape game Time Bomb

Company: Escaping

Average Rating:

5.0 / 5

1 review

Contacts:

Croeselaan 303 ()

+31 85 401 9567

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Квест Patient X

Patient X

Rating: (1 review)

Description:

Secret agents, we zijn in groot gevaar! Terroristen hebben een tijdbom geplaatst met nog precies 60 minuten op de klok en alleen jullie kunnen ons redden. Haal de ware James Bond in jezelf naar boven in strijd tegen de tikkende bom. Het lot van ons land ligt in jullie handen.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.