Escape game De Oude School

Bedrijf: Twents Kwartiertje

Contacten:

Gunnerstraat 33 7595 KD Weerselo ()

+31 541 662 772

Command + EnterTypfout gevonden? Selecteer tekst en druk op Ctrl+Enter.

Op dezelfde plaats

Beschrijving:

Na een korte introductie betreedt u het klaslokaal en gaat de deur op slot.
Door samen te werken, goed na te denken en te zoeken in het klaslokaal moet u binnen een uur het lokaal op een andere manier zien te verlaten.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.