Escape game De Kloosterkamer

Bedrijf: Twents Kwartiertje

Contacten:

Gunnerstraat 33 7595 KD Weerselo ()

+31 541 662 772

Command + EnterTypfout gevonden? Selecteer tekst en druk op Ctrl+Enter.

Op dezelfde plaats

Beschrijving:

Het Klooster der Franciscanen probeert mensen weer te laten geloven en heeft in het Klooster bezinningskamers laten maken. Er moeten meer volgelingen komen!
Geesten van de oude kloosterlieden dolen echter rond om de bezinners in het klooster vast te houden…

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.