Escape game Kids Escape Wereldreiziger

Company: Escape Mission

Contacts:

J J Van Deinselaan 30a Enschede ()

053 478 6714

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Квест Deep Sea

Deep Sea

Rating: (1 review)

Description:

Onze wereldreiziger moet over een uur het vliegtuig halen om naar Australië te gaan. Er is alleen een probleem, zijn paspoort ligt in de kluis en hij is de code vergeten. Gelukkig heeft hij de code wel ergens verstopt en door goed te denken, te puzzelen en samen te werken moet je hem kunnen vinden. Helaas heeft hij zelf geen tijd om op zoek te gaan dus hoopt hij op jullie hulp. Kunnen jullie hem helpen?

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.