Escape game De Professor

Company: Xitroom

Average Rating:

5.0 / 5

1 review

Contacts:

Voorterweg 150 A ()

06 188 884 15

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Квест Crack the Safe

Crack the Safe

Rating: (1 review)

Description:

Professor X is een vreemde maar briljante man. Wat zich in zijn oude werkkamer bevindt, houdt hij angstvallig geheim. Wanneer je stiekem een kijkje in zijn bureau wilt nemen, valt de deur achter je dicht. Kun jij zijn geheimen ontrafelen en zo weer tijdig ontsnappen?

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.