Escape game Crack the Safe

Company: Xitroom

Average Rating:

5.0 / 5

1 review

Contacts:

Voorterweg 150 A ()

06 188 884 15

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Квест De Professor

De Professor

Rating: (1 review)

Description:

Juffrouw X is erg gesteld op haar juwelen. Deze houdt ze achter slot en grendel. Maar een sluwe dief heeft het op haar kostbaarheden gemunt. Of droomt ze dit maar? Je belandt in een vreemde wereld waar illusie en werkelijkheid dicht bij elkaar staan!

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.