Escape game Family Secrets

Bedrijf: Breakout Room

Contacten:

Jagersheuvelstraat 3a 5222 BJ 's-Hertogenbosch ()

+31 73 689 8257

Command + EnterTypfout gevonden? Selecteer tekst en druk op Ctrl+Enter.

Beschrijving:

Jullie gaan het huis van Oma betreden.
Oma is helaas onlangs overleden. Voor haar dood vertoonde zij wat vreemd gedrag. Zij ging ineens alles verstoppen en op slot doen.
Na haar dood zijn wij er achter gekomen dat zij een afspraak had staan bij de notaris om haar testament te laten wijzigen. Na enig speurwerk hebben we ontdekt dat er iemand op haar erfenis uit was. Wie het was en waarom hij / zij dit deed is ons nooit duidelijk geworden.

Lukt het jullie om binnen 60 minuten te zorgen dat Oma’s erfenis wordt veiliggesteld?

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.