Escape game De Werkplaats

Bedrijf: Escapepark Veluwe

Contacten:

Asselsestraat 397 7312 TS Apeldoorn ()

088 554 6610

Command + EnterTypfout gevonden? Selecteer tekst en druk op Ctrl+Enter.

Op dezelfde plaats

Beschrijving:

Volledige onaangetast en vol met lugubere voorwerpen die werden gebruikt tijdens gedragsonderzoek bij apen.
Dr. Macaque geloofde dat gedrag bij apen grotendeels geconditioneerd kon worden en heeft hier dan ook zijn leven lang onderzoek naar gedaan in zijn laboratorium.
Nu is hij inmiddels overleden én is zijn werkplaats nog volledig in originele staat gebleven. De geest van Dr. Macaque is op magische wijze achtergebleven in zijn werkplaats en is niet bepaald gediend van jullie bezoek!
Kunnen jullie door middel van het oplossen van puzzels zijn laboratorium verlaten? Ofwel….zijn jullie wél slimmer dan apen?

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.