Escape game Prison Break

Company: The Maxx

Contacts:

Koningsschot 55 3905 PR Veenendaal ()

+31 318 252 020

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

Description:

Anthony Skape heeft, met hulp van binnenuit, weten te ontsnappen uit de beruchte Bronx gevangenis. Detective Murphy is undercover in de gevangenis, maar heeft jouw hulp nodig om Skape’s partners in crime te vinden.

Lukt het jullie hem te helpen en uiteindelijk te ontsnappen?

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.