Escape game Room 313

Company: Escape Room 058

Contacts:

Emmakade 59 8921 AG Leeuwarden ()

0611228839

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Квест Terrorist Threat Room

Terrorist Threat Room

Rating: (1 review)

Description:

Van enkele gasten die jullie voor gingen is nooit meer iets vernomen. Bij aankomst hangt er al een onheilspellende sfeer en de conciërge gedraagt zich hoogst eigenaardig… Weten jullie te achterhalen wat er met de verdwenen gasten gebeurd is en wel voordat het noodlot toeslaat?

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.