Escape game The Elevator

Company: Escape Mission

Contacts:

Vijfkamplaan 6c ()

040 202 4826

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Квест Dr Jones's Office

Dr Jones's Office

Rating: (1 review)

Description:

Welkom in het kantoor van archeoloog Dr. Jones. In zijn zoektocht naar de Kroon van Monasterio wordt hij gehinderd door bendes die hem voor willen zijn. Om verder onderzoek te voorkomen is de uitgang van zijn kantoor geblokkeerd en zijn jullie nu per ongeluk opgesloten. En Dr. Jones weet niets van het komende gevaar. Lukt het jullie met goed samenwerken en logisch denkwerk om het kantoor binnen 60 minuten te verlaten zodat hij nog op tijd gewaarschuwd wordt?

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.