Escape game De Opstand

Bedrijf: Delft Escape

Contacten:

Oude Delft 205A 2611 HD Delft ()

+31 15 888 1062

Command + EnterTypfout gevonden? Selecteer tekst en druk op Ctrl+Enter.

Beschrijving:

De Nederlandse Gewesten wilden in de zestiende eeuw zelf kiezen tussen het protestantisme en het katholicisme. Daarnaast wilden ze meer macht voor de steden en de Nederlandse edelen. Onder leiding van Willem van Oranje kwamen ze in 1566 in opstand tegen de Spaanse Koning Filips II. Koning Filips stuurde vervolgens de Hertog van Alva met een groot leger op de opstandelingen af om ze weer in het gareel te krijgen. Het werd alleen maar erger. De noordelijke gewesten besloten om voortaan zelf te regeren en wilden niets meer weten van de Spaanse koning.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.